Gate2Fitness

Gate2Fitness
Informační portál o aerobních sportech v jižních Čechách
logo Chutná hezky. Jihočesky

Regionální potravinářský klastr


Motto:

Silný agrární, potravinářský a turistický potenciál, umocněný unikátními přírodními a historickými podmínkami Jihočeského kraje, nabízí dosud nevyužité možnosti prosazení zdejších výrobků, ve spojení s jednotnou značkou krajové příslušnosti.

Regionální potravinářský klastr je otevřené sdružení jihočeských malých a středních firem působících především v oblasti potravinářství, vysokých škol, výzkumných institucí a neziskového sektoru.

Cílem klastru je propojit jednotlivé členy k realizaci vývoje, výroby a prodeje svých výrobků, služeb a provádění společných aktivit. Pro jednotlivě působící subjekty by byly tyto cíle bez součinnosti v klastru obtížněji proveditelné.

Cíle

  • Odhalit zapomenuté regionální historické potravinářské výrobky, aktualizovat a vyrobit je s pomocí nových technologií a uvést je na trh.
  • S podporou akademické sféry vyvinout nové funkční potraviny s blahodárnými a ověřenými účinky na lidský organismus a prosadit na trh.
  • Propagovat regionální řemeslné malovýrobce potravin, starat se publicitu a zajistit umístění jejich výrobků na prezentačních akcích regionu.
  • Podpora značky „Chutná hezky. Jihočesky“ v kooperaci s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje.

Kontaktní osoby:

Jméno:Doc. Ladislav Skořepa PhD.
Funkce:Jednatel
Telefon:+420 607 281 069
E-mail:ladislav.skorepa@gmail.com


Jméno:Ing. Jan Blažek
Funkce:Předseda správní rady
Telefon:+420 777 663 641
E-mail:blazek@alimpek.cz

Kontaktní údaje:

Adresa:Na Zlaté stoce 3
České Budějovice
370 05

<- Klastry