Gate2Fitness

Gate2Fitness
Informační portál o aerobních sportech v jižních Čechách
logo Fakulta rybářství a ochrany vod

Laboratoř výživy a kvality masa ryb


omega3kapr

Laboratoř, která je součástí Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, je od října roku 2012 zasídlena v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku. Zabývá se faktory ovlivňujícími kvalitu rybího masa a praktickým výsledkem je patentovaná technologie chovu kapra se zvýšeným obsahem omega 3 kyselin. Pro tento produkt byla vytvořena ochranná známka a webové stránky www.omega3kapr.cz. Společně s Institutem klinické a experimentální medicíny jsou ověřovány pozitivní vlastnosti kapřího masa v léčbě kardiovaskulárních chorob.

Moderním směrem výzkumu je studium vlivu biologicky aktivních látek obsažených v rostlinných krmivech na metabolismus ryb a kvalitu jejich masa. Výzkum je cílen na zvyšování udržitelnosti akvakultury a zvyšování nutriční kvality rybího masa pro konzumenty. Laboratoř se zabývá i následnými postupy zpracování ryb a rybích výrobků. Především pak jejich kvalitou a stabilitou v průběhu skladování.

Laboratoř zajišťuje výuku odborných předmětů pro studenty bakalářských a magisterských oborů. Rovněž se podílí na vedení závěrečných prací studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia v prezenční i kombinované formě.

Kontaktní osoby:

Jméno:Sabine Sampels, Ph.D.
Funkce:Vedoucí
Telefon:+420 387 774 660
Telefon 2:+420 601 591 086
E-mail:sampels@frov.jcu.cz

Kontaktní údaje:

Adresa:Na Zlaté stoce 3
České Budějovice
370 05

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Fakulta rybářství a ochrany vod,
Ústav akvakultury Laboratoř výživy a kvality masa ryb

<- Klastry